Wizualizacja
Wizualizacja
Wizualizacja
Wizualizacja
Wizualizacja

Suplement do protokołu wyboru najkorzystniejszej oferty na reklamę w prasie

06-10-2015 | Autor innoekotech dział Aktualności | Ogłoszenia

Suplement do protokołu wyboru najkorzystniejszej oferty na reklamę w prasie na potrzeby projektu „INNO-EKO-TECH” Innowacyjne centrum dydaktyczno-badawcze alternatywnych źródeł energii, budownictwa energooszczędnego i ochrony środowiska Politechniki Białostockiej.

Link do suplementu do protokołu na BIP