Wizualizacja
Wizualizacja
Wizualizacja
Wizualizacja
Wizualizacja

Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty na opracowanie oraz emisję spotów reklamowych w radiu

01-10-2015 | Autor innoekotech dział Aktualności | Ogłoszenia

Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty na opracowanie oraz emisję spotów reklamowych w radiu na potrzeby projektu „INNO-EKO-TECH” Innowacyjne centrum dydaktyczno-badawcze alternatywnych źródeł energii, budownictwa energooszczędnego i ochrony środowiska Politechniki Białostockiej.

Link do protokołu na BIP