Wizualizacja
Wizualizacja
Wizualizacja
Wizualizacja
Wizualizacja

Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup mocowań i kołków

24-09-2015 | Autor innoekotech dział Aktualności | Ogłoszenia

Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup mocowań i kołków na potrzeby projektu ,,INNO-EKO-TECH” Innowacyjne centrumdydaktyczno-badawcze alternatywnych źródeł energii, budownictwa energooszczędnego i ochronyśrodowiska Politechniki Białostockiej

Link do protokołu na BIP