Wizualizacja
Wizualizacja
Wizualizacja
Wizualizacja
Wizualizacja
Zapytanie ofertowe na zakup żywicy epoksydowej i preparatów chemicznych do odtłuszczania powierzchni na potrzebyprojektu ,,INNO-EKO-TECH” Innowacyjne centrum dydaktyczno-badawcze alternatywnych źródełenergii, budownictwa energooszczędnego i ochrony środowiska Politechniki Białostockiej Ogłoszenie na BIP PB… Więcej
Zapytanie ofertowe na zakup mocowań i kołków na potrzeby projektu ,,INNO-EKO-TECH” Innowacyjne centrumdydaktyczno-badawcze alternatywnych źródeł energii, budownictwa energooszczędnego i ochronyśrodowiska Politechniki Białostockiej Ogłoszenie na BIP PB… Więcej
Zapytanie ofertowe na zakup tensometrów i klejów do mocowania tensometrów na potrzeby projektu „INNO-EKO-TECH” Innowacyjne centrum dydaktyczno-badawcze alternatywnych zródeł energii, budownictwa energooszczędnego i ochrony środowiska Politechniki Białostockiej Ogłoszenie na BIP PB… Więcej
Oszacowanie wartości zamówienia- tablice pamiątkowe ,,INNO – EKO – TECH”, ,,Rozbudowa i modernizacja infrastruktury naukowo-badawczej Politechniki Białostockiej”, „Badanie skuteczności aktywnych i pasywnych metod poprawy efektywności energetycznejinfrastruktury z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”, ,,Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury Politechniki Białostockiej z wykorzystaniem odnawialnych źrodeł energii” Link do zapytania na BIP… Więcej
Poniżej zapytanie ofertowe na zakup niszczarek na potrzeby projektu „INNO-EKO-TECH” Innowacyjne centrum dydaktyczno-badawcze alternatywnych źródeł energii, budownictwa energooszczędnego i ochrony środowiska Politechniki Białostockiej Ogłoszenie na BIP PB… Więcej
Poniżej zapytanie ofertowe na zakup tablic „INNO-EKO-TECH” Innowacyjne centrum dydaktyczno-badawcze alternatywnych źródeł energii, budownictwa energooszczędnego i ochrony środowiska Politechniki Białostockiej Ogłoszenie na BIP PB… Więcej
Poniżej do pobrania zapytanie ofertowe na wykonanie elementów oznakowania budynku „INNO-EKO-TECH” Innowacyjne centrum dydaktyczno-badawcze alternatywnych źródeł energii, budownictwa energooszczędnego i ochrony środowiska Politechniki Białostockiej Ogłoszenie na BIP PB… Więcej
Poniżej zapytanie ofertowe na zakup czajników elektrycznych na potrzeby projektu „INNO-EKO-TECH” Innowacyjne centrum dydaktyczno-badawcze alternatywnych źródeł energii, budownictwa energooszczędnego i ochrony środowiska Politechniki Białostockiej Ogłoszenie na BIP PB… Więcej
Poniżej do pobrania protokół wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup trzech kompletów oryginalnych bębnów światłoczułych do urządzenia wielofunkcyjnego Lexmark X734de na potrzeby Biura Obsługi Projektu „INNO-EKO-TECH” Innowacyjne centrum dydaktyczno-badawcze alternatywnych źródeł energii, budownictwa energooszczędnego i ochrony środowiska Politechniki Białostockiej. Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty – bębny światłoczułe 11.08.2015… Więcej
Poniżej do pobrania protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę dwóch urządzeń bębnowych do urządzenia Panasonic KX-MB 2025 w ramach projektu „INNO-EKO-TECH” Innowacyjne centrum dydaktyczno-badawcze alternatywnych źródeł energii, budownictwa energooszczędnego i ochrony środowiska Politechniki Białostockiej, w ramach informatora dla kandydatów na studia dla Wydziału Elektrycznego PB.… Więcej