Wizualizacja
Wizualizacja
Wizualizacja
Wizualizacja
Wizualizacja
Poniżej do pobrania zapytanie ofertowe na kreację graficzną oraz wydruk wkładki informacyjnej dot. projektu „INNO-EKO-TECH” Innowacyjne centrum dydaktyczno-badawcze alternatywnych źródeł energii, budownictwa energooszczędnego i ochrony środowiska Politechniki Białostockiej, w ramach informatora dla kandydatów na studia dla Wydziału Elektrycznego PB. Zapytanie ofertowe 12.08.2014 Zał.… Więcej
Poniżej do pobrania protokół z wybory najkorzystniejszej oferty na wyposażenie stoiska wystawienniczego na potrzeby imprez promocyjnych projektu „INNO-EKO-TECH” Innowacyjne centrum dydaktyczno-badawcze alternatywnych źródeł energii, budownictwa energooszczędnego i ochrony środowiska Politechniki Białostockiej. Protokół stoisko 17.04.2014… Więcej

Unieważnienienie zapytania

14-04-2014 15:04:28 | Autor innoekotech dział Ogłoszenia
W wyznaczonym terminie do 14.04.2014 r. do godz. 12.00 wpłynęły dwie oferty na wyposażenie stoiska wystawienniczego na potrzeby imprez promocyjnych projektu „INNO-EKO-TECH” Innowacyjne centrum dydaktyczno-badawcze alternatywnych źródeł energii, budownictwa energooszczędnego i ochrony środowiska Politechniki Białostockiej. Obie znacznie przekroczyły kwotę jaką Zamawiający przewidział na zrealizowanie zamówienia.… Więcej
Poniżej do pobrania zapytanie ofertowe na wyposażenie stoiska wystawienniczego na potrzeby imprez promocyjnych projektu „INNO-EKO-TECH” Innowacyjne centrum dydaktyczno-badawcze alternatywnych źródeł energii, budownictwa energooszczędnego i ochrony środowiska Politechniki Białostockiej. zapytanie ofertowe 14.04.2014 Zał nr 1 – stoisko wystawiennicze 14.04.2014… Więcej
Poniżej do pobrania protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup dwóch kompletów oryginalnych bębnów światłoczułych do urządzenia wielofunkcyjnego Lexmark X734de na potrzeby Biura Obsługi Projektu „INNO-EKO-TECH” Innowacyjne centrum dydaktyczno-badawcze alternatywnych źródeł energii, budownictwa energooszczędnego i ochrony środowiska Politechniki Białostockiej. Protokół – bębny… Więcej
Poniżej do pobrania zapytanie ofertowe na zakup dwóch kompletów oryginalnych bębnów światłoczułych do urządzenia wielofunkcyjnego Lexmark X734de na potrzeby Biura Obsługi Projektu „INNO-EKO-TECH” Innowacyjne centrum dydaktyczno-badawcze alternatywnych źródeł energii, budownictwa energooszczędnego i ochrony środowiska Politechniki Białostockiej. Zapytanie ofertowe 04.11.13 Oferta cenowa załącznik nr 1 04.12.13… Więcej
Poniżej do pobrania protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na zmianę kwot na tablicach informacyjnych projektu „INNO-EKO-TECH” Innowacyjne centrum dydaktyczno-badawcze alternatywnych źródeł energii, budownictwa energooszczędnego i ochrony środowiska Politechniki Białostockiej. Protokół 09.09.2013… Więcej
Poniżej do pobrania zapytanie ofertowe na zmianę kwot na tablicach informacyjnych projektu „INNO-EKO-TECH” Innowacyjne centrum dydaktyczno-badawcze alternatywnych źródeł energii, budownictwa energooszczędnego i ochrony środowiska Politechniki Białostockiej. Zapytanie ofertowe przeklejenie tablic Załącznik nr 2… Więcej
Poniżej do pobrania protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na przygotowanie oraz emisję telewizyjną reportażu informacyjnego o projekcie „INNO-EKO-TECH” Innowacyjne centrum dydaktyczno-badawcze alternatywnych źródeł energii, budownictwa energooszczędnego i ochrony środowiska Politechniki Białostockiej. Protokół wyboru reportaż TV… Więcej
Poniżej do pobrania zapytanie ofertowe na przygotowanie oraz emisję telewizyjną reportażu informacyjnego na potrzeby projektu „INNO-EKO-TECH” Innowacyjne centrum dydaktyczno-badawcze alternatywnych źródeł energii, budownictwa energooszczędnego i ochrony środowiska Politechniki Białostockiej. Zapytanie ofertowe – przygotowanie i emisja materiału TV Zał. 1 – przygotowanie i emisja materiału TV… Więcej