Wizualizacja
Wizualizacja
Wizualizacja
Wizualizacja
Wizualizacja

Zapytanie ofertowe na ekspertyzę prawną

17-03-2015 | Autor innoekotech dział Ogłoszenia

Poniżej do pobrania zapytanie ofertowe na ekspertyzę w zakresie wystąpienia lub nie zwłoki/opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, której przedmiotem była budowa budynku Laboratoryjno – Dydaktycznego nr „C” dla Wydziału Budownictwa i Inżynierii i Środowiska w ramach projektu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

zapytanie ofertowe – opinia 17.03.2015

Załączniki do zapytania – opinia 17.03.2015

Suplement do Protokołu z wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 26.03.2015 r.