Wizualizacja
Wizualizacja
Wizualizacja
Wizualizacja
Wizualizacja

Mapa odnawialnych źródel energii w woj. podlaskim

14-11-2012 | Autor innoekotech dział Aktualności

BGO – elektrownie biogazowe wytwarzające biogaz z oczyszczalni ścieków
BGS – elektrownie biogazowe wytwarzające z biogazu składowiskowego
BMM – elektrownie biomasowe wytwarzające z biomasy mieszanej
WDA – elektrownie wodne przepływowa do 0.3 MW
WIL – elektrownie wiatrowe na lądzie

Źródło: http://www.ure.gov.pl/uremapoze/mapa.html