Wizualizacja
Wizualizacja
Wizualizacja
Wizualizacja
Wizualizacja

Szacowanie wartości

Zgodnie z art. 32 ustawy Prawo zamówień publicznych, zapraszamy do szacowania wartości firmy mogące wykonać zamówienie dotyczące zakupy sprzętu i wyposażenia na potrzeby projektu „INNO-EKO-TECH” Innowacyjne centrum dydaktyczno-badawcze alternatywnych źródeł energii, budownictwa energooszczędnego i ochrony środowiska Politechniki Białostockiej.

Katedra Ciepłownictwa

Szacowanie wartości zamówienia cz.1

Szacowanie wartości zamówienia cz.2