Wizualizacja
Wizualizacja
Wizualizacja
Wizualizacja
Wizualizacja

Kontakt

Biuro Obsługi Projektu „INNO-EKO-TECH”
ul. Wiejska 45A
15-351 Białystok
pok. 5B (budynek Rektoratu)

mgr Katarzyna Karp
tel. 85 746 7025
e-mail: k.karp[małpa]pb.edu.pl

mgr inż. Agata Dziekońska
tel. 85 746 7025
e-mail: a.dziekonska[małpa]pb.edu.pl

mgr inż. Maciej Łukaszuk
tel. 85 746 9337
e-mail: maciej.lukaszuk[małpa]pb.edu.pl