Wizualizacja
Wizualizacja
Wizualizacja
Wizualizacja
Wizualizacja

Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup pojemników, beczek i skrzyniopalet

07-10-2015 | Autor innoekotech dział Aktualności | Ogłoszenia

Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup pojemników, beczek i skrzyniopalet na potrzeby projektu „INNO-EKO-TECH” Innowacyjne centrum dydaktyczno-badawcze alternatywnych źródeł energii, budownictwa energooszczędnego i ochrony środowiska Politechniki Białostockiej

Link do protokołu na BIP