Wizualizacja
Wizualizacja
Wizualizacja
Wizualizacja
Wizualizacja

Zapytanie numer RO-410.083/300/2015-tablice_pamiątkowe

16-09-2015 | Autor innoekotech dział Aktualności | Ogłoszenia

Oszacowanie wartości zamówienia- tablice pamiątkowe ,,INNO – EKO – TECH”, ,,Rozbudowa i modernizacja infrastruktury naukowo-badawczej Politechniki Białostockiej”, „Badanie skuteczności aktywnych i pasywnych metod poprawy efektywności energetycznejinfrastruktury z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”, ,,Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury Politechniki Białostockiej z wykorzystaniem odnawialnych źrodeł energii”

Link do zapytania na BIP