Wizualizacja
Wizualizacja
Wizualizacja
Wizualizacja
Wizualizacja
Poniżej protokół wyboru najkorzystniejszej oferty na opracowanie graficzne oraz publikację (zamieszczenie) jednego ogłoszenia prasowego na potrzeby „INNO-EKO-TECH” Innowacyjne centrum dydaktyczno-badawcze alternatywnych źródeł energii, budownictwa energooszczędnego i ochrony środowiska Politechniki Białostockiej. Protokół wyboru – ogłoszenie w prasie… Więcej
Zapytanie ofertowe na opracowanie graficzne oraz publikację (zamieszczenie) jednego ogłoszenia prasowego na potrzeby „INNO-EKO-TECH” Innowacyjne centrum dydaktyczno-badawcze alternatywnych źródeł energii, budownictwa energooszczędnego i ochrony środowiska Politechniki Białostockiej. Zapytanie ofertowe oraz załącznik do pobrania poniżej. Zapytanie ofertowe – ogłoszenie Załącznik nr 1… Więcej
Poniżej protokół wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej zaprojektowania, wykonania i powieszenia reklamy wielkoformatowej (siatki informacyjnej) na elewacji Domu Studenta nr 4 „DELTA” przy ul. Zwierzynieckiej 6 w Białymstoku na potrzeby projektu „INNO-EKO-TECH” Innowacyjne centrum dydaktyczno-badawcze alternatywnych źródeł energii, budownictwa energooszczędnego i ochrony środowiska Politechniki Białostockiej.… Więcej
Zapytanie ofertowe dotyczy zaprojektowania, wykonania i powieszenia reklamy wielkoformatowej (siatki informacyjnej) na elewacji Domu Studenta nr 4 „DELTA” przy ul. Zwierzynieckiej 6 w Białymstoku na potrzeby projektu „INNO-EKO-TECH” Innowacyjne centrum dydaktyczno-badawcze alternatywnych źródeł energii, budownictwa energooszczędnego i ochrony środowiska Politechniki Białostockiej.… Więcej
Poniżej informacja o wynikach naboru na inspektora nadzoru ds. elektrycznych i teletechnicznych w ramach projektu „INNO-EKO-TECH” Innowacyjne centrum dydaktyczno-badawcze alternatywnych źródeł energii, budownictwa energooszczędnego i ochrony środowiska PB”… Więcej
Najkorzystniejszą cenę na zakup niszczarki do dokumentów na potrzeby Biura Obsługi Projektu „INNO-EKO-TECH” Innowacyjne centrum dydaktyczno-badawcze alternatywnych źródeł energii, budownictwa energooszczędnego i ochrony środowiska Politechniki Białostockiej, zaoferowała firma BIUROLAND Sp. J., ul. Zwycięstwa 10, 15-703 Białystok. Poniżej protokół wyboru najkorzystniejszej oferty.… Więcej
Najkorzystniejszą cenę na zakup telefonu bezprzewodowego z dwoma słuchawkami na potrzeby Biura Obsługi Projektu „INNO-EKO-TECH” Innowacyjne centrum dydaktyczno-badawcze alternatywnych źródeł energii, budownictwa energooszczędnego i ochrony środowiska Politechniki Białostockiej, zaoferowała firma BIUROLAND Sp. J., ul. Zwycięstwa 10, 15-703 Białystok. Poniżej protokół wyboru najkorzystniejszej oferty.… Więcej
Zapytanie ofertowe na zakup telefonu bezprzewodowego z dwoma słuchawkami na potrzeby Biura Obsługi Projektu „INNO-EKO-TECH” Innowacyjne centrum dydaktyczno-badawcze alternatywnych źródeł energii, budownictwa energooszczędnego i ochrony środowiska Politechniki Białostockiej. Ogłoszenie oraz oferta cenowa do pobrania poniżej. zapytanie ofertowe TELEFON Załącznik nr 1 – TELEFON… Więcej
Zapytanie ofertowe na zakup niszczarki do dokumentów na potrzeby Biura Obsługi Projektu „INNO-EKO-TECH” Innowacyjne centrum dydaktyczno-badawcze alternatywnych źródeł energii, budownictwa energooszczędnego i ochrony środowiska Politechniki Białostockiej. Ogłoszenie oraz oferta cenowa do pobrania poniżej. zapytanie ofertowe NISZCZARKA Załącznik nr 1 – NISZCZARKA    … Więcej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy – Inspektor Nadzoru ds. elektrycznych i teletechnicznych Politechnika Białostocka ogłasza nabór na Inspektora Nadzoru ds. elektrycznych i teletechnicznych projektu  „INNO-EKO-TECHInnowacyjne centrum dydaktyczno-badawcze alternatywnych źródeł energii, budownictwa energooszczędnego i ochrony środowiska PB” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013.… Więcej